kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције покренула је 29. маја 2017. године поступак испитивања повреде конкуренције по службеној дужности против Индустрије смрзнуте хране „Фриком” д.о.о. Београд ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја на тржишту дистрибуције, односно продаје сладоледа. Следећег дана, 30. маја 2017. године, службена лица Комисије извршила су ненајављени увиђај у просторијама друштва “Фриком”.

Наиме, спровођењем законских овлашћења за коришћење инструмента који је веома ефикасан за откривање различитих облика повреде конкуренције, службена лица Комисије извршила су ненајављени увиђај у друштву “Фриком” д.о.о. и том приликом извршила контролу просторија, односно података, исправа и ствари на две локације у Београду, о чему је обавештена странка, односно држалац простора и ствари тек у тренутку извођења увиђаја на лицу места.

Ненајављени увиђај је инструмент који је на располагању Комисији за заштиту конкуренције, на основу чланова 52. до 55. Закона о заштити конкуренције ради откривања  и  спречавања аката или радњи учесника на тржишту, а које за циљ или последицу имају или могу да имају значајно ограничавање, нарушавање или спречавање конкуренције.

С обзиром на то да је поступак тек покренут, као и да је ненајављени увиђај само један од начина на који Комисија може прибавити неопходне доказе, позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу бити од значаја за утврђивање чињеничног стања у овом поступку да исте доставе Комисији за заштиту конкуренције на адресу ул. Савска бр. 25, Београд.