kzkКомисија за заштиту конкуренције покренула је 25. марта 2019. године поступак испитивања повреде конкуренције по службеној дужности против ЈП Нови Аутопревоз из Врњачке Бање.

Комисија ће, у току поступка, испитати да ли је наведено друштво, као управљач једином аутобуском станицом у Врњачкој Бањи злоупотребило доминанатан положај наплаћивањем различитих цена за станичне услуге путницима и превозницима.

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању чињеничног стања у овом поступку да исте доставе на адресу: Комисије за заштиту конкуренције, Савска 25/IV, Беогград.