NIS EKSPRESКомисија за заштиту конкуренције покренула је 17. новембра 2017. године поступак испитивања повреде конкуренције по службеној дужности против  А.Д. Ниш – експрес из Ниша.

Комисија ће, у току поступка,  испитати да ли је наведено друштво, као управљач једином аутобуском станицом у Нишу, злоупотребило доминанатан положај наплаћивањем различитих цена за станичне услуге путницима.

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању чињеничног стања у овом поступку да исте доставе на адресу: Комисије за заштиту конкуренције, Савска 25/IV, Беогград.