NIS EKSPRESDelegacija Komisije za zaštitu konkurencije, koju je predvodio predsednik dr Miloje Obradović, učestvovala je na međunarodnoj konferenciji „13. godina iskustva u politici konkurencije u Albaniji, aspekti zakona; ekonomije i poslovanja; učenje kroz rad i međunarodna saradnja“, a koja je održana u Tirani.

Predsednik Obradović bio je i jedan od panelista u delu konferencije na kojoj je, zajedno sa predsednicima tela za zaštitu konkurencije Austrije, Rumunije i Albanije diskutovao o modalitetima buduće saradnje u politici konkurencije.

Tom prilikom dr Obradović je istakao da, kada se razmišlja o modalitetima saradnje u primeni politike zaštite konkurencije, mora postojati svest da je ona određena sve intenzivnijim promenama u ekonomiji. U cilju unapređenja, pre svega regionalne saradnje, Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije je pokrenula inicijativu za osnivanje regionalnog Foruma za konkurenciju zemalja Zapadnog Balkana sa sedištem u Beogradu, čiji bi pokrovitelj bila Evropska banka za obnovu i razvoj.

„Regionalna saradnja kroz Forum bi dodatno povećala kapacitete i uticala na koordinaciju praksi između regionalnih tela za zaštitu konkurenciju, ali i proširila mogućnosti za aktivnosti javnog zastupanja politike zaštite konkurencije svih regionalnih tela za zaštitu konkurencije“ – istakao je predsednik Obradović u diskusiji sa kolegama iz drugih tela.

Konferenciji su prisustvovali članovi Vlade i Parlamenta Republike Albanije, Ministarstva pravde SAD, OECD-a, UNKTAD-a i drugih međunarodnih organizacija kao i predstavnici stručne javnosti.

U delegaciji Komisije su bili i član Saveta Marko Obradović i viša savetnica u Sektoru za međunarodnu saradnju mr Nina Vasić koja je učestvovala na panelu “Pravni aspekti zakona o konkurenciji i izazovi u budućnosti u procesu evropskih integracija“.