kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције је, у поступку поновног одлучивања, дана 18.06.2018. године донела решење којим је поступила у складу са пресудом Управног суда. Наведеном пресудом је поништено претходно решење Комисије о утврђивању повреде конкуренције друштва ЕПС дистрибуција и предмет враћен Комисији на поновно одлучивање.

Као и приликом првог одлучивања Комисија је и овај пут нашла да друштво ЕПС Дистрибуција има доминантан положај који је злоупотребљен.