kzk-jftcPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović primio je visokog zvaničnika Japanske komisije za fer trgovinu – JFTC Hiroši Jamadu (Hiroshi Yamada).

Dr Obradović je gospodina Jamadu upoznao sa aktivnostima i planovima Komisije za zaštitu konkurencije i istakao značaj koji za nju ima podrška Japana, kao države, ambasade ove zemlje u Beogradu, kao i japanskog tela za fer trgovinu. U tom smislu, naglasio je potrebu da se saradnja produbljuje, kako kroz programe tehničke pomoći, tako i kroz razmenu stručnjaka iz oblasti politike zaštite konkurencije.

Predstavnik Japanske komisije za fer trgovinu izneo je planove ovog tela za proširenje saradnje sa srpskim kolegama. JFTC je vrlo zainteresovan da podrži Srbiju na putu daljeg usklađivanja zakonodavnog okvira sa pravom EU. Takođe, istaknuta je i spremnost za pružanje tehničke pomoći Komisiji za zaštitu konkurencije, a upućen je i poziv da predstavnici Komisije učestvuju na konferenciji koja će se, u okviru ICN-a održati u novembru ove godine u Tokiju.

Japanska komisija za fer trgovinu – JFTC obeležilo je prošle godine 70 godina postojanja, koliko je prošlo i od početka sprovođenja prvog antimonopolskog zakona u Japanu.

Sastanku su prisustvovali i prvi sekretar Ambasade Japana u Beogradu Atsuko Šiotani (Atsuko Shiotani), član Saveta Komisije za zaštitu konkurencije dr Veljko Milutinović i viši savetnik u Sektoru za zastupanje politike konkurencije i međunarodnu saradnju Nina Vasić.