kzk-euPredsednik Komisije dr Miloje Obradović govorio je na sastanku Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju koji je održan u Beogradu.

Dr Obradović upoznao je predstavnike Evropske komisije sa svim aktivnostima u primeni Zakona o zaštiti konkurencije i stepenom usklađenosti propisa iz oblasti zaštite konkurencije sa evropskim zakonodavstvom, a što je u skladu sa obavezama iz člana 73. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Takođe, podsetio je da je u toku izrada nacrta novog Zakona o zaštiti konkurencije, koji bi trebalo da doprinese još efikasnijoj primeni politike zaštite konkurencije, kao i punoj usaglašenosti ovog sa ostalim propisima Republike Srbije, a pre svih Zakona o opštem upravnom postupku.

Predsednik Komisije izneo je i podatke o rezultatima u primeni politike zaštite konkurencije u prethodnom periodu, uz konstataciju da u sve većem broju slučajeva organi izvršne vlasti prihvataju mišljenja Komisije za zaštitu konkurencije, što je važno u kontekstu obezbeđivanja ravnopravnih uslova za sve učesnike na tržištu.

U svom izlaganju, predsednik Komisije je naglasio  da se institucija na čijem je čelu, a u skladu sa mogućnostima i nadležnostima, trudi da doprinese kreiranju projekata koji bi materiju prava zaštite konkurencije približili sudijama, u cilju specijalizacije za rad na predmetima iz ove oblasti,  što bi uticalo i na efikasniju primenu Zakona o zaštiti konkurencije. U tom kontekstu, naglasio je predsednik Obradović, uskoro će se, u okviru Tvining projekta EU,  čiji je korisnik Komisija za zaštitu konkurencije, organizovati čitav niz radionica na kojima će predstavnici sudske vlasti biti u prilici da steknu kvalitetna znanja potrebna za još efikasniju primenu prava zaštite konkurencije u Republici Srbiji.

“Komisija intenzivno radi na podizanju svesti o važnosti zaštite konkurencije u Srbiji, a sprovodi i praksu uključivanja svih zainteresovanih prilikom izrade nacrta propisa, sve u cilju obezbeđenja transparentnosti u radu Komisije“ poručio je sagovornicima iz Brisela predsednik Komisije dr Miloje Obradović.

Na sastanku Pododbora koji se redovno održava u okviru procesa pristupanja Srbije EU izneto je da naša zemlja prati dinamiku razvoja zaštite konkurencije u EU i teži da u što većoj meri uskladi svoje standarde sa standardima u EU. To potvrđuje i ocena EK u nedavno objavljenom Izveštaju o napretku za 2017. godinu, a u kome se naglašava da je došlo do povećanja implementacije u primeni prava zaštite konkurencije, kako po broju predmeta, tako i po relativnoj veličini i značaju kompanija koje se istražuju, kao i da Komisija svake godine unapređuje svoj rad, što pozitivno utiče na unapređenje privrednog ambijenta u Republici Srbiji.