kzk-euПредседник Комисије др Милоје Обрадовић говорио је на састанку Пододбора за унутрашње тржиште и конкуренцију који је одржан у Београду.

Др Обрадовић упознао је представнике Европске комисије са свим активностима у примени Закона о заштити конкуренције и степеном усклађености прописа из области заштите конкуренције са европским законодавством, а што је у складу са обавезама из члана 73. Споразума о стабилизацији и придруживању. Такође, подсетио је да је у току израда нацрта новог Закона о заштити конкуренције, који би требало да допринесе још ефикаснијој примени политике заштите конкуренције, као и пуној усаглашености овог са осталим прописима Републике Србије, а пре свих Закона о општем управном поступку.

Председник Комисије изнео је и податке о резултатима у примени политике заштите конкуренције у претходном периоду, уз констатацију да у све већем броју случајева органи извршне власти прихватају мишљења Комисије за заштиту конкуренције, што је важно у контексту обезбеђивања равноправних услова за све учеснике на тржишту.

У свом излагању, председник Комисије је нагласио  да се институција на чијем је челу, а у складу са могућностима и надлежностима, труди да допринесе креирању пројеката који би материју права заштите конкуренције приближили судијама, у циљу специјализације за рад на предметима из ове области,  што би утицало и на ефикаснију примену Закона о заштити конкуренције. У том контексту, нагласио је председник Обрадовић, ускоро ће се, у оквиру Твининг пројекта ЕУ,  чији је корисник Комисија за заштиту конкуренције, организовати читав низ радионица на којима ће представници судске власти бити у прилици да стекну квалитетна знања потребна за још ефикаснију примену права заштите конкуренције у Републици Србији.

“Комисија интензивно ради на подизању свести о важности заштите конкуренције у Србији, а спроводи и праксу укључивања свих заинтересованих приликом израде нацрта прописа, све у циљу обезбеђења транспарентности у раду Комисије“ поручио је саговорницима из Брисела председник Комисије др Милоје Обрадовић.

На састанку Пододбора који се редовно одржава у оквиру процеса приступања Србије ЕУ изнето је да наша земља прати динамику развоја заштите конкуренције у ЕУ и тежи да у што већој мери усклади своје стандарде са стандардима у ЕУ. То потврђује и оцена ЕК у недавно објављеном Извештају о напретку за 2017. годину, а у коме се наглашава да је дошло до повећања имплементације у примени права заштите конкуренције, како по броју предмета, тако и по релативној величини и значају компанија које се истражују, као и да Комисија сваке године унапређује свој рад, што позитивно утиче на унапређење привредног амбијента у Републици Србији.