kzkКао наставак рада на ширењу свести о потреби усклађивања пословања са прописима о заштити конкуренције, Комисија је припремила Модел програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције који прати Смернице за израду програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције.

Модел представља полазну основу за учеснике на тржишту који би били заинтерсовани за израду програма усклађености (Compliance), а садржи предлоге који елементи да се укључе у програм, како да се приступи изради и обукама, на које елементе је посебно потребно обратити пажњу. Намера је да се на овај начин учесницима на тржишту додатно помогне да лакше примене Смернице и ускладе своје пословање.

Комисија даје овај модел као пример и предлог, који не представља обавезну форму, са циљем да учесницима на тржишту, који се одлуче да израде сопствени програм усклађености пословања, олакша спровођење такве одлуке и имплементацију програма усклађености пословања у свом пословању. Комисија још једном скреће пажњу да би сваки програм усклађености требало да буде израђен у складу са потребама конкретне компаније и прилагођен тржишту или тржиштима на којима компанија послује.