Контакт са подносиоцима, пријем пријава и захтева: leniency@kzk.gov.rs, телефон: 011/3811951.