1) Протокол о сарадњи између Народне Банке Србије и Комисије за заштиту конкуренције

2) Протокол о сарадњи између Агенције за енергетику Републике Србије и Комисије за заштиту конкуренције

3) Протокол о сарадњи између Републичке Агенције за електронске комуникације и Комисије за заштиту конкуренције

4) Споразум о сарадњи Комисије за заштити конкуренције Републике Србије и Привредне коморе Србије

5) Меморандум о сарадњи Комисије за заштиту конкуренције и Економског факултета Универзитета у Београду

6) Протокол о сарадњи између Комисије за заштиту конкуренције и Агенције за привредне регистре

7) Меморандум о сарадњи Комисије за заштиту конкуренције и Правног факултета Универзитета у Београду

8) Споразум о сарадњи између Комисије за заштиту конкуренције и Економског факултета Универзитета у Нишу

9) Споразум о сарадњи Министарства унутрашњих послова и Комисије за заштиту конкуренције и Уговор о сарадњи у области форeнзике

10) Споразум о сарадњи Аенције за борбу против корупције, Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки и Комисије за заштиту конкуренције

11) Споразум о сарадњи између Комисије за заштиту конкуренције и Економског факултета Универзитета у Крагујевцу

12) Споразум о сарадњи Комисије за заштити конкуренције Републике Србије и Регулаторног тела за електронске медије

13) Меморандум о сарадњи између Комисије за заштиту конкуренције и Универзитета Метрополитан – ФЕФА

14) Споразум о сарадњи између Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије и Управе царина Министарства финансија Републике Србије

15) Меморандум о разумевању између Комисије за заштиту конкуренције и Републичког секретаријата за јавне политике