 Меморандум о сарадњи у области примене права конкуренције између Националне агенције за конкуренцију Грузије и Комисије за заштиту конкуренције (2023)

 Меморандум о сарадњи у области примене права и политике заштите конкуренције између Комисије за конкуренцију Републике Грчке и Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије (2022)

 Меморандум о разумевању између Државне управе за тржишну регулацију Народне Републике Кине и Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије (2019)

 Меморандум о сарадњи у области политике заштите конкуренције између тела за заштиту конкуренције Републике Турске и Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије (2018)

 Меморандум о међусобном разумевању и сарадњи у области политике заштите конкуренције између Министарства антимонополског регулисања и трговине Републике Белорусије и Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије (2017)

 Меморандум о међусобном разумевању и сарадњи у области заштите конкуренције Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије и Комисије за заштиту конкуренције Републике Македоније (2016)

 Меморандум о међусобном разумевању и сарадњи на подручју заштите конкуренције Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије и Агенције за заштиту конкуренције Црне Горе (2015)

 Mеморандум о сарадњи између Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије и Агенције за заштиту тржишног натјецања Републике Хрватске (2013)

 Меморандум о разумевању између Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије и Агенције за заштиту конкуренције Републике Словеније (2013)

 Меморандум о сарадњи у области права и политике заштите конкуренције између Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије и Агенције Републике Казахстан за заштиту конкуренције (Антимонополска агенција) (2012)

 Меморандум о сарадњи између Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије и Савета за заштиту конкуренције Румуније (2012)

 Споразум о сарадњи у области политике конкуренције између Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије и Федералне Антимонополске Службе Руске Федерације (2012)

 Меморандум о сарадњи у области политике конкуренције између Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије и Савезног тела за заштиту конкуренције Аустрије (2010)

 Споразум о сарадњи у области политике конкуренције између Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије и тела за заштиту конкуренције Републике Мађарске (2010)

 Меморандум о међусобном разумевању и сарадњи на подручју политике и права тржишне конкуренције између Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије и Конкуренцијског савјета Босне и Херцеговине (2009)

 Меморандум о разумевању и заједничкој сарадњи у области права и политике конкуренције између Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије и Комисије за заштиту конкуренције Републике Бугарске (2008)