20150601_130243

Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Agencija za zaštitu konkurencije Crne Gore potpisale su danas u Podgorici, Memorandum o međusobnom razumevanju i saradnji na području zaštite konkurencije. Ovim Memorandumom, koji su potpisali predsednik Komisije Miloje Obradović i direktor Agencije Miodrag Vujović, nastavlja se unapređivanje dosadašnje uspešne saradnje na polju zaštite konkurencije kao i razvoj bilateralnih odnosa uz osiguravanje uslova za efikasno delovanje tržišta proizvoda i usluga.

Srpska i crnogorska institucija za zaštitu konkurencije će na ovaj način biti još bliže evropskim vrednostima na polju prava i politike konkurencije, koje predstavljaju bitan segment pregovaračkog procesa za pristupanje u punopravno članstvo u Evropskoj uniji.

Ovim dokumentom Komisija zaštitu konkurencije Republike Srbije je kompletirala formalnu saradnju sa svim državama u regionu, što će značajno olakšati budući rad i praćenje i sankcionisanje nepravilnosti na tržištu