kzkСавет страних инвеститора (FIC) у Србији представио је традиционално издање „Беле књиге“ за 2018. годину, приказ виђења пословне климе, као и препоруке за њено унапређење из угла улагача.

У овом документу се и ове године констатује значајан напредак у раду Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије и поздравља рад на унапређењу законодавног оквира, што ће омогућити још ефикасније спровођење политике заштите конкуренције у Србији.

Према оцени Савета страних инвеститора: „Комисија је, наставила напредак у заступању политике конкуренције и односима с јавношћу. Комисија редовно информише јавност о својим активностима и објављује велику већину својих одлука на својој званичној интернет страници. Комисија је на својој интернет страници објавила Смернице о правима и обавезама странака за ненајaвљене увиђаје, као и брошуру о покајничком програму. Овај позитиван развој који се тиче заступања политике заштите конкуренције је важан јер доприноси свеукупном побољшању постојећег правног оквира и бољем разумевању активности и правила заштите конкуренције од стране јавности и медија као и важности улоге Комисије. На крају, похвално је што Комисија све више спроводи економске анализе у истраживањима повреда конкуренције и сложених концентрација.“

Препорука инвеститора је да Комисија настави са доношењем подзаконских аката која дефинишу одређене категорије од кључне важности за употпуњавање правног оквира заштите конкуренције, као и израдом јасних смерница и упутства која садрже начин примене одређених одредаба Закона, као и публикација о релевантним дефиницијама тржишта.