kzkКомисија за заштиту конкуренције припремила је предлоге четири уредбе чије ће доношење предложити Влади Републике Србије, у складу са надлежностима утврђеним Законом о заштити конкуренције, и то предлоге следећих аката:

1. Уредба о категоријама вертикалних споразума изузетих од забране рестриктивних споразума;

2. Уредба о категоријама споразума о трансферу технологије изузетих од забране рестриктивних споразума;

3. Уредба о категоријама вертикалних споразума о поправци и одржавању моторних возила и споразума о продаји резервних делова у сектору моторних возила изузетих од забране рестриктивних споразума и

4. Уредба о категоријама споразума у сектору железничког и друмског саобраћаја изузетих од забране рестриктивних споразума.

Текстови наведених предлога уредби постављени су на порталу https://ekonsultacije.gov.rs/, а Комисија позива све учеснике на тржишту, пословна удружења, адвокатске канцеларије, стручну јавност и друга заинтересована лица, да до 15. јула 2024. године, путем портала еКонсултације, доставе своје коментаре, предлоге и сугестије.