Advent International Corporation – Evonik Industries AG « Комисија за заштиту конкуренције