Aelius S.A.R.L. – АД Галеника « Комисија за заштиту конкуренције