АLD S.A. – Fleetpool Holding GmbH « Комисија за заштиту конкуренције