DONATORY Limited – Scanmed S.A. « Комисија за заштиту конкуренције