KKR & Co – Petainer Topco Limited « Комисија за заштиту конкуренције