Leather S.r.l. – Conceria Pasubio S.p.A. « Комисија за заштиту конкуренције