LG Electronics Inc – SM Entertainment Co. Ltd « Комисија за заштиту конкуренције