Schneider Electric SE – AVEVA Group Plc « Комисија за заштиту конкуренције