Synthos S.A. – Trinseo S.A. « Комисија за заштиту конкуренције