VESCO LIMITED – Chasov-Yar Refractory Plant OJSC « Комисија за заштиту конкуренције