Закључак о покретању поступка по службеној дужности ради испитивања концентрације која је спроведена без одобрења исте од стране Комисије, и која је настала стицањем непосредне контроле од стране друштва „Autoritas Investments“ д.о.о. Нови Сад, над Друштвом са ограниченом одговорношћу за трговину и пружање услуга „ИМПЕЛ“ Зрењанин « Комисија за заштиту конкуренције
Почетна страна » Одлуке » Закључак о покретању поступка по службеној дужности ради испитивања концентрације која је спроведена без одобрења исте од стране Комисије, и која је настала стицањем непосредне контроле од стране друштва „Autoritas Investments“ д.о.о. Нови Сад, над Друштвом са ограниченом одговорношћу за трговину и пружање услуга „ИМПЕЛ“ Зрењанин
Наслов Седница Датум Одлука
Закључак о покретању поступка по службеној дужности ради испитивања концентрације која је спроведена без одобрења исте од стране Комисије, и која је настала стицањем непосредне контроле од стране друштва „Autoritas Investments“ д.о.о. Нови Сад, над Друштвом са ограниченом одговорношћу за трговину и пружање услуга „ИМПЕЛ“ Зрењанин 29.04.2013 Zakljucak-Autoritas-Investments-IMPEL