kzk-ekofКомисија је одобрила концентрацију учесника на тржишту која настаје стицањем контроле од стране привредног друштва VINCI Airports Serbia d.o.o. над пословањем привредног друштва AD AERODROM NIKOLA TESLA, које се односи на делатност управљања Аеродромом „Никола Тесла“ у Београду.

Предмет циљног пословања чине концесиона средства, како су дефинисана у Уговору о концесији за финансирање, развој кроз изградњу и реконструкцију, одржавање и управљање инфраструктуром АД Аеродрома Никола Тесла Београд и обављање делатности оператера аеродрома на Аеродрому Никола Тесла у Београду. VINCI Airports Serbia d.o.o. послује у оквиру „VINCI“ групе друштава, која до сада, није обављала делатност оператера аеродрома нити пословала на тржишту аеродромских услуга у Србији.

Решење ће бити објављено на сајту Комисије када се за то буду стекли услови, односно након протека рока за жалбу на закључак о заштити података.