japanKomisija za zaštitu konkurencije je, u saradnji sa Ambasadom Japana, JFTC – telom za zaštitu konkurencije Japana i JICA – Agencijom Vlade Japana za međunarodnu saradnju, organizovala trening sesije na temu trenutnih i budućih izazova Japana u borbi protiv kartela i nameštanja javnih nabavki.

Ove trening sesije za cilj su imale sticanje novih znanja ne samo zaposlenih u Komisiji za zaštitu konkurencije, već i predstavnika drugih institucija, kao i stručne javnosti o dobrim svetskim praksama u primeni politike zaštite konkurencije.

Skup su otvorili predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović i Nj.E. Đunići Marujama, ambasador Japana.