sirmiumbusKomisija za zaštitu konkurencije objavljuje Predlog obaveza koje je stranka u postupku Sirmiumbus iz Sremske Mitrovice spremna da dobrovoljno preuzme radi otklanjanja mogućih povreda konkurencije sa uslovima i rokovima za izvršenje predloženih obaveza.

Takođe, Komisija poziva sve zainteresovane strane da dostave pisane primedbe, stavove i mišljenja koja se odnose na predložene obaveze, u pisanoj formi u roku od 20 dana od dana objave obaveštenja.

Komisija za zaštitu konkurencije je 22. septembra 2017. godine pokrenula postupak po službenoj dužnosti protiv društva Sirmiumbus d.o.o. Sremska Mitrovica, radi ispitivanja povrede konkurencije iz člana 16. Zakona o zaštiti konkurencije (zloupotreba dominantnog položaja).

Društvo Sirmiumbus je dana 14.03.2018. godine dostavilo podnesak naslovljen kao „Zahtev za prekid postupka“, koji je dopunjen podneskom od 19.04.2018. godine, označenim kao „Dopuna zahteva za prekid postupka“. U navedenim podnescima sadržan je i predlog obaveza koje je društvo Sirmiumbus spremno dobrovoljno da preuzme radi otklanjanja mogućih povreda konkurencije, sa uslovima i rokovima za izvršenje mere.

Komisija je utvrdila da je predmetni podnesak dopušten, blagovremen i podnet od strane ovlašćenog lica.

Saglasno članu 58. stav 1. Zakona, Komisija može doneti zaključak o prekidu postupka ispitivanja povrede konkurencije, kojim se određuje mera iz člana 59. Zakona, ako stranka, na osnovu sadržine zaključka o pokretanju postupka, odnosno činjenica utvrđenih u postupku, podnese predlog obaveza koje je spremna dobrovoljno da preuzme radi otklanjanja mogućih povreda konkurencije, sa uslovima i rokovima za izvršenje mere. Stavom 2. istog člana Zakona propisan je rok u kome stranka u postupku može staviti takav predlog.