sirmiumbusКомисија за заштиту конкуренције објављује Предлог обавеза које је странка у поступку Сирмиумбус из Сремске Митровице спремна да добровољно преузме ради отклањања могућих повреда конкуренције са условима и роковима за извршење предложених обавеза.

Такође, Комисија позива све заинтересоване стране да доставе писане примедбе, ставове и мишљења која се односе на предложене обавезе, у писаној форми у року од 20 дана од дана објаве обавештења.

Комисија за заштиту конкуренције је 22. септембра 2017. године покренула поступак по службеној дужности против друштва Сирмиумбус д.о.о. Сремска Митровица, ради испитивања повреде конкуренције из члана 16. Закона о заштити конкуренције (злоупотреба доминантног положаја).

Друштво Сирмиумбус је дана 14.03.2018. године доставило поднесак насловљен као „Захтев за прекид поступка“, који је допуњен поднеском од 19.04.2018. године, означеним као „Допуна захтева за прекид поступка“. У наведеним поднесцима садржан је и предлог обавеза које је друштво Сирмиумбус спремно добровољно да преузме ради отклањања могућих повреда конкуренције, са условима и роковима за извршење мере.

Комисија је утврдила да је предметни поднесак допуштен, благовремен и поднет од стране овлашћеног лица.

Сагласно члану 58. став 1. Закона, Комисија може донети закључак о прекиду поступка испитивања повреде конкуренције, којим се одређује мера из члана 59. Закона, ако странка, на основу садржине закључка о покретању поступка, односно чињеница утврђених у поступку, поднесе предлог обавеза које је спремна добровољно да преузме ради отклањања могућих повреда конкуренције, са условима и роковима за извршење мере. Ставом 2. истог члана Закона прописан је рок у коме странка у поступку може ставити такав предлог.