kzk-ekofУ оквиру заједничке иницијативе са Комисијом за заштиту конкуренције, Европска банка за обнову и развој (EBRD) је ангажовала Центар за либерално демократске студије (ЦЛДС) као консултанта који ће пружити подршку у обликовању, постављању и оперативном вођењу регионалног форума тела за заштиту конкуренције који би обухватао све земље Западног Балкана, као и чланице ЕУ Словенију и Хрватску.

ЦЛДС ће, у непосредном контакту са Комисијом и Eвропском банком за обнову и развој радити на дефинисању предлога структуре и начина управљања овим регионалним форумом, који је усмерен, пре свега, на међусобну размену информација у погледу примене права конкуренције, укључујући и покренуте случајеве за повреде конкуренције.

Циљ овог форума је регионална хармонизација примена права конкуренције и то тако што би се она ускладила са најбољом светском праксом у том погледу.