kzk-ekofUpravni sud doneo je 23.februara 2018. godine presudu kojom se poništava rešenje, Komisije za zaštitu konkurencije o utvrđivanju povrede konkurencije društva EPS distribucija. Predmet je vraćen Komisiji na ponovno odlučivanje.

Osporenim rešenjem donetim 23. decembra 2016. godine, Komisija je utvrdila je da je društvo EPS Distribucija zloupotrebilo dominantan položaj na relevantnom tržištu distribucije električne energije na teritoriji Republike Srbije primenjivanjem nejednakih uslova poslovanja na iste poslove sa različitim učesnicima na tržištu, čime se pojedini učesnici na tržištu dovode u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurente i nametanjem nepravičnih uslova poslovanja. Istim rešenjem tada je određena mera zaštite konkurencije, mere otklanjanja povrede konkurencije i rokovi za njihovo izvršenje.

Postupajući po tužbi EPS Distribucije od 26.01.2017. godine, podnetoj radi poništaja Rešenja Komisije, Upravni sud je istu odbio kao neosnovanu. EPS Distribucija je Vrhovnom kasacionom sudu podnela Zahtev za preispitivanje sudske odluke – Presude Upravnog suda. Vrhovni kasacioni sud je doneo presudu, kojom je uvažen zahtev društva EPS Distribucija, ukinuta pomenuta presuda Upravnog suda i predmet vraćen Upravnom sudu na ponovno odlučivanje.

U izvršenju presude Vrhovnog kasacionog suda, Upravni sud je doneo presudu kojom se tužba uvažava, poništava Rešenje i predmet vraća Komisiji na ponovno odlučivanje, zbog povreda pravila postupka.

Upravni sud presudom nije utvrđivao da li je EPS Distribucija zloupotrebila dominantan položaj, već je naložio Komisiji da otkloni uočene nedostatke i na bazi tako utvrđenog činjeničnog stanja donese odluku u ovom predmetu.

Komisija će, u zakonskom roku, postupiti po nalozima iz presude Upravnog suda i doneti novo rešenje i, u zavisnosti od svih utvrđenih činjenica i okolnosti, izreći odgovarajuće mere.

Komisija će, i u ovom slučaju, dosledno sprovoditi Zakon o zaštiti konkurencije u cilju ekonomskog napretka i dobrobiti društva, a naročito koristi potrošača, trudeći se da obezbedi ravnopravni tretman, pravnu sigurnost i predvidivost postupanja za sve učesnike na tržištu, bez obzira na njihovu veličinu i oblik svojine.