kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije sprovela je analizu uslova konkurencije na tržištu spoljnih pneumatika na teritoriji Republike Srbije u periodu 2014-2016. godine.

Istraživanje je sprovedeno u cilju kvalitetnijeg i sveobuhvatnijeg pristupa radu na predmetima koji se tiču ovog sektora. S tim u vezi, osnovni cilj analize bilo je utvrđivanje strukture tržišta, obuhvata tržišta, odnosa između konkurenata i njihova tržišna učešća.

Izrada ove analize je, inače, u skladu sa odredbom člana 21. stav 1. tačka 6) Zakona o zaštiti konkurencije, kojom je propisana nadležnost Komisije da prati i analizira uslove konkurencije na pojedinačnim tržištima i u pojedinačnim sektorima.

U analizi su izdvojena i pojedinačno analizirana sledeća relevantna tržišta:

• tržište spoljnih pneumatika za putnička vozila,
• tržište spoljnih pneumatika za autobuse i kamione,
• tržište spoljnih pneumatika za motocikle i bicikle,
• tržište spoljnih pneumatika za poljoprivredna vozila i mašine,
• tržište spoljnih pneumatika za građevinska i industrijska vozila i mašine.

Analizirani su i proizvodnja i uvoz kao segment ponude, kao i izvoz i prodaja na domaćem tržištu, kao segment tražnje za predmetnim pneumaticima.

Osnovni izvori podataka i informacija za izradu ove analize su podaci Uprave carina Ministarstva finansija, podaci dostavljeni od učesnika na tržištu, kao i javno dostupni podaci, uključujući podatke dostupne na internetu i postojeća pravna regulativa. Komisija je uputila zahteve za dostavu informaciju proizvođačima spoljnih pneumatika u Srbiji i to: Preduzeću za proizvodnju guma Tigar tyers doo Pirot, društvima Trayal korporacija ad Kruševac i Cooper tire & rubber company Serbia doo Kruševac, kao i najvećim distributerima i prodavcima pneumatskih guma.