FICPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije, dr Miloje Obradović, sastao se danas sa ambasadorom i šefom Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Nj.E. Semom Fabricijem (Sem Fabrizi).

Glavne teme razgovora bile su aktivnosti Komisije za zaštitu konkurencije na unapređenju privrednog ambijenta u Republici Srbiji, a posebno one vezane za proces pregovora o pridruživanju, u okviru Poglavlja 8: Politika zaštite konkurencije.

Dr Obradović je upoznao ambasadora Fabricija sa dosadašnjim radom i planovima Komisije, naročito onim koji su vezani za usaglašavanje zakonodavnog okvira politike zaštite konkurencije sa pravnim tekovinama EU.

Istaknuto je da je politika zaštite konkurencije u Srbiji, a posebno rad Komisije za zaštitu konkurencije, do sada pozitivno ocenjivan od strane administracije u Briselu. U tom kontekstu predsednik Obradović je izrazio očekivanje da će i u ovogodišnjem Izveštaju Evropske komisije o napretku, Komisija za zaštitu konkurencije biti prepoznata kao jedan od delova srpske administracije čiji je rad najviše usaglašen sa pravnim tekovinama Evropske unije.

Predsednik Komisije je obavestio sagovornika i o aktivnostima na realizaciji projekta osnivanja regionalnog Foruma za konkurenciju zemalja Zapadnog Balkana, sa sedištem u Beogradu, a koji je, zajedno sa EBRD, pokrenula Komisija za zaštitu konkurencije. Bilo je reči o otpočinjanju aktivnosti na Tvining projektu koji za cilj ima unapređenje zaštite konkurencije u Srbiji, a gde je za partnera izabrano telo za zaštitu konkurencije Republike Italije. Tokom razgovora, poseban akcenat stavljen je na deo projekta koja se odnosi na obuku sudija Upravnog suda, koja bi trebala da doprinese njihovom boljem poznavanju prava konkurencije i njegovoj implementaciji.

Ambasador Fabrici je u razgovoru sa predsednikom Obradovićem podržao napore Komisije na obezbeđivanju ravnopravnih uslova za sve učesnike na tržištu i istakao važnost, kako dalje edukacije o politici konkurencije na tržištu Republike Srbije, tako i daljeg unapređenja rada Komisije.