Комисија за заштиту конкуренције
Комисија представила свој метод рада на 22. годишњој конференцији OECD-a под називом “Глобални форум о конкуренцији“

kzk
Комисија за заштиту конкуренције учествовала је на 22. годишњој конференцији “Глобални форум о конкуренцији“, коју традиционално организује Организација за економску сарадњу и развој (OECD), у свом седишту у Паризу.

На посебан позив OECD-a, у оквиру панела „Алтернативе покајничком програму“, представљен је метод рада Комисије који се односи на проактивну самосталну детекцију картела без ослањања на покајнички програм (енг. leniency), пријаве или сарадњу са другим телима. Презентација је изазвала значајну пажњу присутних представника тела за заштиту конкуренције и била је пропраћена питањима, дискусијом и позитивним оценама.

На овогодишњу конференцију која се одржала у периоду од 7. до 8. децембра 2023. године, биле су позване званице из око 110 тела за заштиту конкуренције и међународних организација, а теме су биле: „Од глобализације до регионализације“, „Алтернативе покајничком програму“, „Употреба економских доказа у случајевима испитивања картела“ и „Накнадна (ex-post) оцена мера изречених у поступцима испитивања концентрација“.

Конференција је представљала добар вид повезивања Комисије са представницима тела за заштиту конкуренције из целог света и директног представљања рада Комисије у међународним оквирима.

Покренут испитни поступак по пријави концентрације Atlantic Grand – Strauss Adriatic

kzkКомисија за заштиту конкуренције је по службеној дужности наставила поступак покренут по пријави концентрације која настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Atlantic Grand d.o.o. Beograd, над привредним друштвом Strauss Adriatic d.o.o. Šimanovci, куповином удела, ради испитивања да ли пријављена концентрација испуњава услове дозвољености из члана 19. Закона о заштити конкуренције, односно да ли би се спровођењем ове концентрације значајно ограничила, нарушила или спречила конкуренција на тржишту Републике Србије или његовом делу, а нарочито ако би то ограничавање, нарушавање или спречавање било резултат стварања или јачања доминантног положаја.

Комисија ће у испитном поступку спровести све потребне радње и утврдити све чињенице и извести доказе како би оценила Законом прописане критеријуме (чл. 19 ЗЗК) којим се утврђује дозвољеност концентрације.

Закључком којим је по службеној дужности настављен поступак, позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању правилног чињеничног стања у овом поступку да их неодложно доставе Комисији за заштиту конкуренције на адресу ул. Савска бр. 25/IV, Београд.

Комисија учествовала на II међународној конференцији о заштити конкуренције и потписала Меморандум о сарадњи са Националном агенцијом за конкуренцију Грузије

kzkКомисијa за заштиту конкуренције потписала је Меморандум о сарадњи у области примене права конкуренције са Националном агенцијом за конкуренцију Грузије током II Међународне конференције о заштити конкуренције и правима потрошача одржане у Тбилисију.

Овим Меморандумом, који су потписали члан Савета Комисије Чедомир Радојчић и председник Националне агенције за конкуренцију Грузије Иракли Лекинадзе (Irakli Lekvinadze), унапређује се сарадња на пољу заштите конкуренције као и даљи развој билатералних односа.

Такође у оквиру панела „Споразуми о ограничавању конкуренције, ефикасни механизми за откривање и превенцију“, члан Савета Комисије Чедомир Радојчић одржао је презентацију Модела програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције са Смерницама и листама за контролу усклађености и идентификацију ризика (Compliance program) које је израдила Комисија.

На конференцији су учествовали шефови државних органа Грузије, представници регулаторних тела, стручњаци из релевантних области и агенција других земаља, представници међународних организација (UNCTAD, OECD, итд.), медија и др.

Циљ овог скупа у организацији Грузијске националне агенције за конкуренцију, Народне банке Грузије, Грузијске Националне регулаторне комисије за енергетику и водоснабдевање, Националне комисије за комуникације и Службе за државни надзор Грузије, била је размена искустава и најбоље међународне праксе, унапређење заједничког деловања и успостављање сарадње између учесника.

Одржан састанак са представницима OECD-a и РСЈП у оквиру наставка активности на пројекту „Правични тржишни услови за конкурентност“

kzkПредставници Комисије за заштиту конкуренције састали су се са представницима OECD-a из Одељења OECD-a за југоисточну Европу и Одељења OECD-a за конкуренцију, као и са представником Републичког Секретаријата за јавне политике.

Састанак је одржан у склопу наставка активности на пројекту „Правични тржишни услови за конкурентност“, који OECD спроводи почев од 2019. године.

Циљ састанка је био организовање заједничке радионице на тему оцене утицаја прописа на конкуренцију на тржишту намењене првенствено државним службеницима који раде на пословима израде нацрта прописа при министарствима и другим организацијама која врше јавна овлашћења.

Комисија учествовала на другој годишњој конференцији Удружења за усклађеност у пословању

kzkКомисија за заштиту конкуренције учествовала је на другој годишњој конференцији Удружења за усклађеност у пословању на тему „Промена перспективе“ која је одржана у Београду. У оквиру конференције је било више од 180 учесника, предавача и панелиста из Србије, Црне Горе, БиХ, Хрватске и Словеније, који су дали свој допринос промоцији усклађености пословања.

Рад Комисије у области усклађености пословања је представљен у оквиру панела на тему будућности Compliance функције. Приказан је преглед активности Комисије у последње две године које су предузимане у циљу подизања нивоа свести о потребама пословања у складу са прописима о заштити конкуренције и истакнута потреба за даљом едукацијом у овој области.