kzkКомисија за заштиту конкуренције у сарадњи са Привредном комором Србије (ПКС) представила је Смерница за израду програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције у Крагујевцу.

Пето представљање је одржанао као тематска седница Парламента привредника Регионалне привредне коморе Шумадијског и Поморавског управног округа у проширеном саставу на којој је први пут презентовано и штампано издање Смерница.

У намери да учесницима на тржишту помогне у процесу доношења програма усаглашавања пословања са правилима о заштити конкуренције (енг. compliance програм), Комисија овим радионицама и Смерницама даје опис и појашњења појединих „корака“ у доношењу таквих програма као и правила заштите конкуренције, као и листу питања кроз коју учесници на тржишту могу да оцене постојања ризика повреде конкуренције.

До сада су одржана представљања Смерница у Београду, Чачку, Нишу и Новом Саду, на којима је присуствовало више стотина учесника. Комисија планира да настави са активностима подизања знања о праву конкуренције и у 2023. години кроз предавања и радионице, а која би била намењена одређеним секторима на којима послују учесници на тржишту.