Сваки учесник на тржишту који користи могућност подношења пријаве концентрације на основу озбиљне намере за спровођење концентрације, односно за закључење уговора, може то учинити у било којем року након што таква намера буде и формално исказана (потписивањем писма о намери, меморандума, сагласности воља или на други начин који претходи радњи из члана 63. става 1. Закона о заштити конкуренције). Подносиоцу пријаве, у тим случајевима, неће бити изречена мера процесног пенала ако не поднесе пријаву концентрације у року из члана 63. став 1. Закона. Текст целог упутства можете преузети ОВДЕ.