kzkКомисија за заштиту конкуренције је по службеној дужности наставила поступак покренут по пријави концентрације која настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Atlantic Grand d.o.o. Beograd, над привредним друштвом Strauss Adriatic d.o.o. Šimanovci, куповином удела, ради испитивања да ли пријављена концентрација испуњава услове дозвољености из члана 19. Закона о заштити конкуренције, односно да ли би се спровођењем ове концентрације значајно ограничила, нарушила или спречила конкуренција на тржишту Републике Србије или његовом делу, а нарочито ако би то ограничавање, нарушавање или спречавање било резултат стварања или јачања доминантног положаја.

Комисија ће у испитном поступку спровести све потребне радње и утврдити све чињенице и извести доказе како би оценила Законом прописане критеријуме (чл. 19 ЗЗК) којим се утврђује дозвољеност концентрације.

Закључком којим је по службеној дужности настављен поступак, позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању правилног чињеничног стања у овом поступку да их неодложно доставе Комисији за заштиту конкуренције на адресу ул. Савска бр. 25/IV, Београд.