kzk-ekofАгенција за борбу против корупције, Комисијa за заштиту конкуренције и Републичкa комисијa за заштиту права у поступцима јавних набавки потписли су Споразум о сарадњи. Споразум су потписали директор Агенције Татјана Бабић, председник Комисије др Милоје Обрадовић и председник Републичке комисије Хана Хукић.

Споразум је потписан у оквиру радионице о јавним набавкама у светлу питања борбе против корупције и заштите конкуренције која је, у организацији Организације за европску безбедност и сарадњу, одржана 8. и 9. новембра уАранђеловцу.

Изражена је воља за сарадњом у циљу заштите јавног интереса, смањења ризика од корупције и јачања интегритета институција.

На радионици су размотрена питања заштите права у поступцима јавних набавки, утврђивања сукоба интереса са освртом на сукоб интереса у јавним набавкама, јавних набавки и политике конкуренције и утврђивање заједничких подручја сарадње у контексту Закона о јавним набавкама, Закона о Агенцији за борбу против корупције и Закона о заштити конкуренције. (Фото:ОЕБС/Милан Обрадовић)