kzk-ekofAgencija za borbu protiv korupcije, Komisija za zaštitu konkurencije i Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki potpisli su Sporazum o saradnji. Sporazum su potpisali direktor Agencije Tatjana Babić, predsednik Komisije dr Miloje Obradović i predsednik Republičke komisije Hana Hukić.

Sporazum je potpisan u okviru radionice o javnim nabavkama u svetlu pitanja borbe protiv korupcije i zaštite konkurencije koja je, u organizaciji Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, održana 8. i 9. novembra uAranđelovcu.

Izražena je volja za saradnjom u cilju zaštite javnog interesa, smanjenja rizika od korupcije i jačanja integriteta institucija.

Na radionici su razmotrena pitanja zaštite prava u postupcima javnih nabavki, utvrđivanja sukoba interesa sa osvrtom na sukob interesa u javnim nabavkama, javnih nabavki i politike konkurencije i utvrđivanje zajedničkih područja saradnje u kontekstu Zakona o javnim nabavkama, Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakona o zaštiti konkurencije. (Foto:OEBS/Milan Obradović)