kzk-ekofИзвештај о напретку Србије у процесу придруживања ЕУ за претходне две године, који је Европска комисија представила 17. априла, констатује унапређење рада Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије. Активности Комисије анализирају се у оквиру преговарачког Поглавља 8: Политика конкуренције.

Према оцени Европске комисије, дошло је до повећања имплементације у примени права заштите конкуренције, по броју предмета из области заштите конкуренције, као и по релативној величини и значају компанија које се истражују.

„Испитивања великих приватних компанија и државних предузећа које је Комисија за заштиту конкуренције спроводила су у великој мери допринели унапређивању кредибилитета и имиџа у јавности. Активности заступања политике конкуренције су повећане“ наводи се у Извештају.

У поменутом документу се констатује и да су „одлуке Комисије у све већој мери подржане од стране жалбених судова“, али и да „капацитет судства за бављење сложеним предметима из области заштите конкуренције треба да буде значајно оснажен.“

Налази који су презентовани у оквиру анализе ПГ 8 Извештаја о напретку Републике Србије у процесу придруживања потврђују да је Комисија препозната као један од делова српске администрације чији је рад највише усаглашен са правним тековинама Европске уније, али и да сваке године унапређује свој рад, што позитивно утиче на унапређење привредног амбијента у Републици Србији.