kzkПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић, учествовао је, заједно са сарадницом Маријом Антић, на 18. заседању Међувладине групе експерата за право и политику конкуренције Конференције Уједињених нација о трговини и развоју – UNCTAD у Женеви.

Током заседања групе, усвојен је документ „Руководећа начела и процедуре према УН сету принципа и правила конкуренције“, који је израђен на иницијативу Федералне антимонополске комисије Руске федерације – ФАС, у сарадњи са телима за заштиту конкуренције Јапана, САД, Мађарске, Немачке, Хрватске, Италије и Аустрије. Комисија за заштиту конкуренције Републике Србије такође је, у претходном периоду интензивно радила, са колегама из других тела на коначној верзији овог документа, а који би требао да допринесе већој ефикасности тела за заштиту конкуренције у проналажењу најбољих заједничких решења у сузбијању антимонополског понашања.

Др Обрадовић је, током заседања, одржао бројне билатералне разговоре са челницима тела за заштиту конкуренције широм света, са циљем размене искуства на успостављању механизама за што квалитетнији рад на обезбеђивању равноправних услова за све учеснике на тржишту. Заједнички је закључено да је један од највећих изазова усклађивање политике и права заштите конкуренције у све заступљенијој дигитализацији, као и да борба против антиконкуренцијског понашања тржишних учесника све мање има националне границе, те да се у том смислу мора појачати међународна сарадња у овој области.

На 18. заседању Међувладине групе експерата за право и политику конкуренције учествовали су челни људи преко 50 тела за заштиту конкуренције из целог света, представници међународне академске заједнице и институција, међудржавних организација и слично.