kzk-ekofПредставници Комисије за заштиту конкуренције, Марко Обрадовић, члан Савета Комисије и Јелена Граховац, виши саветник у Сектору за економске анализе учествовали су на конференцији „Искуства креирања јавних политика заснованих на подацима и чињеницама“.

Конференцију је организовао Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и пројектом PERFORM, који спроводи представништвo Helvetas Swiss Intercooparation SRB.

На конференцији је било речи о неопходности системских промена за успостављање система креирања јавних политика заснованих на доказима и чињеницама као и о искуствима и изазовима приликом реализације истраживања у четири пилот пројекта. Корисници ова четири пилот пројекта били су: Комисија за заштиту конкуренције, Министарство привреде, Министарство омладине и спорта и Министарство културе.

Представница Комисије, Јелена Граховац, презентовала је искуства у раду на пројекту „Анализе стања конкуренције на тржишту постпродајних услуга (aftermarkets)“, као и о имплементацији стечених сазнања. Презентација је била посвећена и највећим поукама из пилот пројеката, користима од истраживања за потреби креирања јавних политика за друштвене науке, истраживачке институте и државне институције као кориснике таквих истраживања.

У закључној речи су сви партнери у пројекту нагласили висок квалитет остварене сарадње током свих фаза имплементације пројекта, задовољство због учешћа у пројекту као и потреби да се настави са спровођењем оваквих и сличних пројеката, који би за циљ имали да доносиоци одлука буду свесни вредности знања и анализа у решавању проблема.