usaПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић имао је уводно излагање на јубиларној, десетој по реду конференцији „У фокусу конкуренција” коју традиционално организује адвокатска канцеларија Карановић & Николић и немачка фондација Фридрих Нојман (Friedrich Naumann).

Др Обрадовић нагласио је, између осталог, да је пуна примена постојећег Закона о заштити конкуренције у претходном периоду доказала да постоји простор за нормативна унапређења. Ово посебно, имајући у виду да је донет нови Закон о општем управном поступку који ће, од момента пуне примене, средином наредне године имати третман системског, односно основног закона.

Председник Комисије за заштиту конкуренције истакао је као добро решење да се, у сусрет почетку примене новог Закона о општем управном поступку појача едукација судија што би за циљ могло имати подизање судских капацитета за процесуирање повреда конкуренције. Подсетио је и да је у Извештају Европске комисије о напретку Србије истакнута важност и потреба да се ојачају капацитети правосуђа за оцењивање сложених случајева повреда конкуренције.

На овогодишњој конференцији „У фокусу конкуренција“ излагања и дискусије су биле фокусиране на области права заштите конкуренције, пракси аустријског тела за заштиту конкуренције и праву заштите конкуренције Аустрије као и утицају права ЕУ на државе кандидате у области права заштите конкуренције.

Један од панелиста био је и др Синиша Милошевић, руководилац Сектора за економске анализе у Комисији за заштиту конкуренције, који је присутнима говорио о пракси економских анализа у раду Комисије и њиховом значау за ефикаснији рад институције.