Поступајући по иницијативама за испитивање повреде конкуренције из члана 16. Закона о заштити конкуренције, достављених Комисији за заштиту конкуренције против Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“, акционарско друштво, Београд, вођен је поступак против наведеног друштва, а ради утврђивања постојања радње злоупотребе доминантног положаја.