Решење Комисије за заштиту конкуренције, којим је санкционисана и правоснажно утврђена злоупотреба доминантног монополског положаја АД Индустрије млека и млечних производа „Имлек“ и АД „Млекара“ из Суботице (обе у власништву Danube Foods Group B.V.) потврђено је пресудом Управног суда