Rešenje Komisije za zaštitu konkurencije, kojim je sankcionisana i pravosnažno utvrđena zloupotreba dominantnog monopolskog položaja AD Industrije mleka i mlečnih proizvoda „Imlek“ i AD „Mlekara“ iz Subotice (obe u vlasništvu Danube Foods Group B.V.) potvrđeno je presudom Upravnog suda