FICСрбија је учинила све неопходне кораке у циљу пуне примене Закона о заштити конкуренције. За још ефикаснију примену политике заштите конкуренције у Србији, важно је осигурати проширење капацитета Комисије за заштиту конкуренције – коментар је експерата Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) у редовном извештају о конкурентности у Југоисточној Европи.

Ова публикација пружа, иначе, свеобухватну процену економског учинка и регионалне конкурентности у 17 области, са циљем да помогне државама Западног Балкана у креирању бољих развојних политика. Током сачињавања ове процене, ОЕЦД је сарађивала, у периоду од почетка 2016. до почетка 2018. године, са државама региона Југоисточне Европе, као што су Србија, Албанија, БиХ, Република Македонија, Црна Гора, како би обезбедила анализу засновану на чињеницима, која је потребна као подршка процесу структурних реформи.

Комисија за заштиту конкуренције Републике Србије била је активан учесник у припреми овог документа.