FICSrbija je učinila sve neophodne korake u cilju pune primene Zakona o zaštiti konkurencije. Za još efikasniju primenu politike zaštite konkurencije u Srbiji, važno je osigurati proširenje kapaciteta Komisije za zaštitu konkurencije – komentar je eksperata Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) u redovnom izveštaju o konkurentnosti u Jugoistočnoj Evropi.

Ova publikacija pruža, inače, sveobuhvatnu procenu ekonomskog učinka i regionalne konkurentnosti u 17 oblasti, sa ciljem da pomogne državama Zapadnog Balkana u kreiranju boljih razvojnih politika. Tokom sačinjavanja ove procene, OECD je sarađivala, u periodu od početka 2016. do početka 2018. godine, sa državama regiona Jugoistočne Evrope, kao što su Srbija, Albanija, BiH, Republika Makedonija, Crna Gora, kako bi obezbedila analizu zasnovanu na činjenicima, koja je potrebna kao podrška procesu strukturnih reformi.

Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije bila je aktivan učesnik u pripremi ovog dokumenta.