FICУнапређење политике и права заштите конкуренције у Републици Србији, у контексту припреме новог законског оквира у овој области била је тема састанка представника Комисије за заштиту конкуренције и компанија, чланица Америчке привредне коморе.

Председник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић је, заједно са Чедомиром Радојчићем, чланом Савета и Горданом Лукић, руководиоцем Сектора за испитивање концентрација, који су, иначе, и чланови Радне групе за припрему нацрта новог закона о заштити конкуренције представио учесницима мотиве и кључне правце развоја будућих законских решења.

Констатовано је да је нови правни оквир политике заштите конкуренције потребан у контексту даље хармонизације са правним тековинама ЕУ, али и због јачања постојећег институционалног капацитета Комисије за заштиту конкуренције и ефикасности механизама у контексту обезбеђења равноправних услова и даљег јачања правне сигурности тржишних учесника. Истакнуто је и да у процесу израде нацрта новог закона по први пут учествују сви релевантни актери.